Czas przemyśleń

Celem, który ma posiadać Rok wiary, obchodzony przez dom modlitwy, ma stanowić zapewnienie warunków do autentycznego oraz nowego poczucia wiary, wykorzystanie udziału misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Powinien również wyrazić wspólnotowe zobowiązanie do nowego zrozumienia oraz prawd kluczowych symboli wiary, które stanowią element w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma stać się też prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, głównie dla tych, którzy dbają o naukę chrześcijan.

Do kluczowych czynności liturgicznych zaliczają się: ofiarowanie darów, modły, oczyszczenia oraz ablucje, jak również inne formy oddawania czci bóstwom i wybranym świętym. Liturgia chrześcijańska ma za zadanie upamiętniać historię zbawienia, poświęcenia oraz zmartwychwstanie Chrystusa, jak również tworzyć grono wierzących. Liturgia liturgia jest realizowana przez pełne grono wiernych, aczkolwiek najważniejsze role są przeważnie zarezerwowane dla ludzi w odpowiedni sposób wybranych.

Przed ważnymi świętami kościelnymi osoby duchowne prowadzą katechezy poświęcone teologii oraz liturgii (rok liturgiczny) danego święta. Każde święto związane jest z ważną zasadą wiary, spójnia między wiarą, życiem wiernych a liturgią. Mocne doznanie liturgii jest oparte na łączeniu swojego życia z wyznawaną wiarą.

Reklamy

Posted on Maj 24, 2013, in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink. Możliwość komentowania Czas przemyśleń została wyłączona.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: